Tysslinge Företagarförening finns tillgänglig för dig som ska navigera mot nya affärer. Affärer som ibland kan vara nog så krångliga och fyllda av EU-regler, oljepriser och av i allt högre grad även av världsekonomin. Eller helt enkelt affärer mellan dig och grannen.

Föreningen Tysslinge Företagare arbetar för att göra områdets företag och föreningar synliga och för att skapa en gemensam plattform genom nätverk och samverkan. Det gör vi bland annat genom regelbundna medlemsträffar och med evenemang ut mot allmänheten. 

Målsättningen är att Tysslinges produkter, tjänster och upplevelser ska vara lätt att hitta för såväl boende inom området som för andra.

Vill du bli medlem i Tysslinge företagare så fyller du i ett forumulär och skickar till oss. Du får sedan en faktura på medlemsavgiften. Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar.