Välkommen!

Föreningen Tysslinge företagare verkar för att göra områdets företag och föreningar synliga.


 Och för att skapa en gemensam plattform genom nätverk och samverkan. Det gör vi bl.a. genom regelbundna medlemsträffar –och evenemang ut mot allmänheten. Målsättningen är att Tysslinges produkter, tjänster och upplevelser ska vara lätt att hitta för såväl boende inom området som för andra.

Vill du bli medlem i Tysslinge företagare fyller du i ett formulär och skickar till oss. Du får sedan en faktura på medlemsavgiften. Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar.

Läs mer här 

Se våra medlemmar