Välkommen till Tysslinge företagare

  • Föreningen Tysslinge Företagare arbetar för att göra områdets företag och föreningar synliga och för att skapa en gemensam plattform genom nätverk och samverkan. Det gör vi bland annat genom regelbundna medlemsträffar och med evenemang ut mot allmänheten.

Föreningens kommande aktiviteter:

  • 5/7 familjekväll på Björntorpet kl 17:00, föranmälan krävs.
  • Våra träffar är kostnadsfria för dig som medlem och på våra luncher och frukostar får du som medlem ta med dig en gäst. Vid varje träff kör vi en presentationsrunda med alla som är med och vi har även med oss en visitkortslåda. Ta med dig visitkort och lägg i lådan vid nästa träff!

 

Följ oss på Facebook

Tysslingebygdens egen turistkartan

  • Vi har tagit fram en turistkarta över Tysslingebygden. Vill du ha en bunt så kontaktar du ordförande Mattias så hjälper han dig!