Vad får du som medlem i Tysslinge Företagare:

  • Kontakt med ett nätverk av företag som ofta brottas med samma frågor som Du själv.
  • Deltagande i ett forum med konkret inriktning för att utveckla företagande på landsbygden.
  • Utbildning i framtidens småföretagande, t ex i marknadsföring på sociala medier.
  • Samverkan som även går utanför kommungränserna, t ex studiebesök
  • Sponsring och annonsering via föreningens utåtriktade kanaler, såsom skyltningar, Facebook, broschyrer med mera.
  • Ett positivt och inspirerande nätverk som årligen stimulerar till utveckling i form av stipendier till mest framträdande/framgångsrika företag och föreningar.

Vad kostar det att vara medlem i Tysslinge Företagare? För företag med en årsomsättning mindre än 1 000 000 kr är årsavgiften 500 kr. För er som har en högre omsättning än så, 1 000 kr per år.

Maila in ditt intresse till info@tysslingeforetagare.se så kontaktar vi dig!