EWI NILIMA I HÄLSHYTTAN

  1. Home
  2. »
  3. HUS, HEM & TRÄDGÅRD
  4. » EWI NILIMA I HÄLSHYTTAN
Ewi Nilima
Beskrivning:

I Hälshyttan hittar du Ewi Nilima som vill lära ut om självförsörjning och uppfödning av den egna maten. Processen har varit livslång hos Ewi som älskar att ett litet frö kan bli något ätbart eller vackert att titta på. Här kan besökarna lära sig mer om odling av olika slag. Här är platsen för utbildning inom den gröna näringen. Gamla kultursorter, fröbytardagar, studiecirklar, utbildning, konferenser – inget är omöjligt. Dessutom finns guidning i reservatet Älgtjärnarna för dig som vill komma ut i naturen. Det gäller även dig som har svårigheter att gå, men som kan sitta i en hästsadel. Tanken är även att framöver erbjuda långtidssjukskrivna och människor med funktionsnedsättning jobb.

Kontaktinformation